Golcom

Vavčer tržne raziskave tujih trgov

11. oktobra, 2021

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 8.10.2021

Rok za oddajo: do porabe sredstev

Višina sofinanciranja: 60% oz max. 2.500,00 EUR

Slovenski podjetniški sklad je 8. oktobra 2021 dodatno objavil še dva nova vavčerska javna poziva iz sredstev REACT EU. Skupno bo do sedaj objavljenih že 12 javnih vavčerskih pozivov, katera lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja za različne poslovne storitve.

Namen vavčerja je podjetja spodbuditi k raziskavi tujih trgov z namenom, da podjetje prouči možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer povečuje konkurenčnost, dodano vrednost oz. prihodke od prodaje. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 2.500,00 EUR.

Evropski sklad za regionalni razvoj