Golcom

FINANČNA PODPORA EVROPSKE UNIJE

Naziv operacije: UVEDBA E-POSLOVANJA PODJETJA GOLCOM D.O.O. NA TUJIH TRGIH

Kratica operacije: E-POSLOVANJE GOLCOM

Podjetje Golcom d.o.o. je uspešno kandidiralo na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Opis operacije

V okviru operacije, ki je sofinancirana s pomočjo nepovratnih sredstev EU, so se izvedli sledeči ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti podjetja na tujih trgih:

Namen in cilji operacije

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni verigi.

Namen operacije je bil izboljšati konkurenčnost in prepoznavnost podjetja GOLCOM d.o.o. preko sodobnega elektronskega nastopa na tujih trgih in nudenja elektronske podpore partnerjem na tujih trgih.

Cilj operacije je bil izboljšati digitalno prisotnost podjetja preko večjezične spletne strani z unikatno oblikovano podobo in showroomov, zagotoviti vsebine za navedene portale – predvsem produktno-prodajni video, vzpostaviti elektronsko izmenjavo podatkov s kupci ter spletno trgovino, ter usposobiti zaposlene za uporabo novih pristopov, razumevanje ustvarjanja vrednosti preko industrije 4.0 pri poslovanju s tujino, ter trženje s pomočjo sodobnih e-orodij.

Finančna podpora

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Celotna vrednost operacije je 51.850,00 EUR (z DDV), sofinanciranje pa znaša 29.750,00 EUR.

Rezultati operacije

S pomočjo operacije smo celostno vzpostavili e-poslovanje podjetja Golcom d.o.o. in naredili korak naprej na področju e-podpore našim kupcem in naročnikom.  Prehodno podjetje ni bilo prisotno na spletu. V trenutnih razmerah pandemije Covid-19 je tovrstna podpora še bolj pomembna.  Nova spletna stran v več jezikih ter spletna trgovina imata unikatno podobo. Vzpostavljeni so digitalni Showroomi, kjer lahko naši obstoječi in potencialni kupci dostopajo do predstavitve, videov in drugih gradiv.

Podjetje je z izvedbo ukrepov znotraj operacije celovito podprlo in vzpostavilo poslovne procese in IT infrastrukturo z uvedbo različnih informacijskih tehnologij (e-izmenjava dokumentacije, večjezična spletna stran, spletna trgovina v tujih jezikih, digitalizacija nastopov na sejmih, video predstavitev), z izvedbo izobraževanja dvignilo digitalno kulturo in digitalne kompetence ter s tem ohranilo konkurenčno prednost v digitalni ekonomiji. Uvedba e-poslovanja bo podjetju omogočila pospešitev opravljanja storitev in prodaje ter neposredno povezovanje s kupci.

Cilj uvedbe e-poslovanja je predvsem okrepiti sodelovanje s kupci iz tujine. Predvsem pa smo s kompleksnim usposabljanjem dvignili kompetence in usposobili sodelavce za uporabo novih orodij in pristopov, tudi z vidika Industrije 4.0.

Izobraževanje – krepitev kompetenc in usposabljanja

V sklopu izvedbe ukrepa krepitve (digitalnih) kompetenc ter  usposabljanja so bila izvedena izobraževanja vodstvenega kadra in zaposlenih s področja vpeljave novih prodajnih modelov za prodajo na tujih trgih (v navezi s Industrija 4.0.), osnove digitalnega marketinga, brezpapirno poslovanje, internetna varnost, digitalna delovna mesta ter Industrija 4.0.. Del predavanja se je namenil predstavitvi dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0.« na področju poslovanja s tujimi partnerji  ter izdelava izkušnje v virtualni resničnosti.

Končni cilj podjetja je pridobiti zaupanje zaposlenih, da sprejmejo digitalizacijo kot koncept, ki jim bo prinesel optimizacijo vsakodnevnih nalog in zagotovil uspešnejše opravljanje zadolžitev. S takšno strategijo bo podjetje postopoma razvilo digitalno kulturo, ki bo pomagala premostiti vrzel med obstoječim in novim digitalnim modelom poslovanja, ki vključuje angažiranost tako na strani vodstva kot zaposlenih in prinaša povečano produktivnost ter večje zadovoljstvo na delovnem mestu.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski sklad za regionalni razvoj