Golcom

OCENJEVANJE VREDNOSTI

Omogočamo vam ocenjevanje vrednosti podjetja, premičnin in nepremičnin.

Poročila so pripravljena po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti ter so priznana s strani bank, davčne uprave, revizorjev, sodišč idr. Vrednotenja pripravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo.

Pri ocenjevanju sodelujemo z zunanjimi sodelavci, ki so pooblaščeni ocenjevalci vrednosti.

Predmet namena ocenjevanja vrednosti nepremičnin

Predmet namena ocenjevanja vrednosti podjetij

Predmet namena ocenjevanja vrednosti nepremičnin

GOLCOM - Your path to perfection

Kontaktirajte nas

Evropski sklad za regionalni razvoj