Golcom

POSLOVNO SVETOVANJE

Na področju poslovnega svetovanja vam pomagamo optimizirati poslovne procese, lokacije poslovanja in dobavno verigo. Kot rezultat optimiziranih poslovnih procesov lahko zagotovimo kvaliteto in stabilnost vaših produktov in storitev,

V sklopu procesa izvedemo revizijo vaših obstoječih poslovnih procesov in ocenimo možne potenciale izboljšanja kakovosti in znižanja stroškov. Na podlagi ugotovitev pripravimo temeljit poslovni načrt, vključno z analizo panoge in konkurence.

Izboljšanje poslovanja

Tudi najbolje vodena podjetja lahko občasno zaidejo v težave. Svetujemo in pomagamo pri prestrukturiranju poslovanja ali, v najslabšem primeru, pri izvedbi prisilnih poravnav, stečajev in vračilu najvišje možne vrednosti upnikom in lastnikom.

Številni podjetniki in tudi managerji upajo, da se bodo stvari uredile same od sebe in vztrajajo pri obstoječem načinu poslovanja. Skoraj zagotovo čudežnih  rešitev za težave podjetje ni. Ob težavah podjetja  je treba čim prej ukrepati, kajti vsak izgubljen trenutek pomeni nevarnost, da ga izkoristi konkurenca.

Preobrat poteka v treh glavnih fazah:

Poleg tega je naše svetovanje osredotočeno na:

Izdelava poslovnih in finančnih načrtov ter ocenjevanje investicijskih načrtov in projektov

Imate poslovno idejo in potrebujete pomoč pri uresničitvi? Poslovni načrt je zelo pomemben za zagon in rast podjetja, zato je pomembno, da ga izdela strokovnjak. Pripravimo vam temeljit poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje. Z njim boste pridobili realno oceno potenciala vašega poslovanja in tveganja ter oblikovali strategijo razvoja podjetja.

Osnova za sprejem poslovnih odločitev v podjetju in pomoč pri odločitvi potencialnim investitorjem in bankam je kvalitetno in strokovno pripravljen poslovni in finančni načrt podjetja ali projekta.

Vsebino in strukturo prilagajamo konkretnim potrebam podjetja in namenu izdelave ter investiciji, pri čemer ne gre zanemariti dejstva, da je potrebno poleg osnovnih karakteristik načrta v obzir vzeti tudi analizo okolja, izpostaviti ključna tveganja in le ta minimizirati s sprejetim akcijskim načrtom upravljanja s tveganji.

Poslovni načrt predstavlja pomembno orodja pri pridobivanju financiranja, bodisi s strani bank kot zasebnih investitorjev.  Profesionalno pripravljen poslovni načrt so izhodišče za pridobivanje dodatnega kapitala pri bankah ali investitorjih tveganega kapitala. 

Pri pripravi boste z naše strani  dobili vso potrebno podporo in pomoč pri nadaljnjem razvoju vašega podjetja. Posebna kategorija so tudi viri SID banke ali Slovenskega podjetniškega sklada.

Optimizacija stroškov in prodaje

V sklopu pregleda poslovanja podjetja vam pomagamo ugotoviti, kje lahko prihranite in realno izvedete optimizacijo stroškov.

Nekatera podjetja dokaj uspešno prodajajo, pa vendar ne dosegajo dobička ali jih tarejo druge težave. S hitrim ukrepanjem in novo, pozitivno energijo v vašem poslovanju vam bomo pomagali znižati vaše stroške na najnižji možni nivo in tako boste presežke lahko pričeli uporabljati za širitev poslovanja.

Ključ do uspeha se velikokrat skriva v uspešni prodaji. Analiza prodaje, zalog, terjatev, lokacij, izkoriščenje vseh prodajnih kanalov, možnosti komuniciranja s strankami, načrtovanje akcij, izobraževanje prodajnega osebja so le nekatere od aktivnosti, ki jih opravimo, da lahko dosežete večjo prodajo.

Nepremičnine

Svetovanje in priprava pravnih dokumentov pri prometu z nepremičninami ter morebitnimi obremenitvami nepremičnin z različnimi stvarnimi pravicami.

Prodaja ali nakup nepremičnin poteka klasično na podlagi zakona o nepremičninskem posredovanju ali pa kot »tailor made« sodelovanje, ki zajema vse od svetovanja in priprave prodajne strategije do iskanja primernega kupca.

Skrbni pregled

Skrbni pregled poslovanja (DUE DILIGENCE) je oblika pridobivanja informacij, ki so potrebne pri sprejemanju strateških odločitev oziroma pomeni analizo poslovanja podjetja in oceno tekočih ter prihodnjih poslovnih tveganj.

GOLCOM - Your path to perfection

Kontaktirajte nas

Evropski sklad za regionalni razvoj