Golcom

PRAVNO SVETOVANJE

Gospodarsko pravo

Podjetjem in posameznikom nudimo pomoč pri statusnopravnih vprašanjih, pripravi splošnih aktov in pogodb glede delovanja gospodarskih družb ter drugih pravnoorganizacijskih oblik.

Nepremičnine

Svetovanje in priprava pravnih dokumentov pri prometu z nepremičninami ter morebitnimi obremenitvami nepremičnin z različnimi stvarnimi pravicami.

Prodaja ali nakup nepremičnin poteka klasično na podlagi zakona o nepremičninskem posredovanju ali pa kot »tailor made« sodelovanje, ki zajema vse od svetovanja in priprave prodajne strategije do iskanja primernega kupca.

Delovna razmerja, plače in kadri

Pomoč pri delovnopravnih vprašanjih, pripravi pogodb in internih aktov ter zastopanje strank v vseh vrstah delovnopravnih sporov.

Pravni skrbni pregled

Skrbni pregled poslovanja (DUE DILIGENCE) je oblika pridobivanja informacij, ki so potrebne pri sprejemanju strateških odločitev oziroma pomeni analizo poslovanja podjetja in oceno tekočih ter prihodnjih poslovnih tveganj.

GOLCOM - Your path to perfection

Kontaktirajte nas

Evropski sklad za regionalni razvoj