Golcom

Izobraževanje – krepitev kompetenc in usposabljanja

24. novembra, 2021

V sklopu izvedbe ukrepa krepitve (digitalnih) kompetenc ter usposabljanja so bila izvedena izobraževanja vodstvenega kadra in zaposlenih s področja vpeljave novih prodajnih modelov za prodajo na tujih trgih (v navezi s Industrija 4.0.), osnove digitalnega marketinga, brezpapirno poslovanje, internetna varnost, digitalna delovna mesta ter Industrija 4.0.. Del predavanja se je namenil predstavitvi dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0.« na področju poslovanja s tujimi partnerji ter izdelava izkušnje v virtualni resničnosti.

Končni cilj podjetja je pridobiti zaupanje zaposlenih, da sprejmejo digitalizacijo kot koncept, ki jim bo prinesel optimizacijo vsakodnevnih nalog in zagotovil uspešnejše opravljanje zadolžitev. S takšno strategijo bo podjetje postopoma razvilo digitalno kulturo, ki bo pomagala premostiti vrzel med obstoječim in novim digitalnim modelom poslovanja, ki vključuje angažiranost tako na strani vodstva kot zaposlenih in prinaša povečano produktivnost ter večje zadovoljstvo na delovnem mestu.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Evropski sklad za regionalni razvoj